Visitation

I forbindelse med visitation og evt. indslusning af et nyt barn på Rønnebæk, skal den anbringende kommune udarbejde en handleplan for den unge. Handleplanen skal angive formålet med anbringelsen, anbringelsens forventede varighed og særlige forhold omkring den unge. Endvidere skal en skoleplacering være på plads inden barnets indflytning.

På Rønnebæk Opholdssted har vi et ad hos samarbejde med sagsbehandler Maria Messerschmidt, som har mange års erfaring med anbringelser af børn og unge og et indgående kendskab til serviceloven.

Vi bestræber os på en grundig indslusning, hvor alle parter er blevet hørt og har fået indtryk af, hvad det vil sige at bo på Rønnebæk.

Vi har et formaliseret samarbejde med en dagbehandlingsskole i Næstved ved navn Gedebjergskolen. Folkeskolen Rønnebæk skole ligger blot 500 meter fra Opholdsstedet.

Gedebjergskolen, Gedebjergvej 8, 4700 Næstved 

Rønnebæk Skole, Englebjergvej 12, 4700 Næstved