Beskrivelse af målgruppe

Rønnebæk Opholdssteds målgruppe er børn og unge af begge køn i alderen 6–18 år. Efter det attende år kan den unge tilbydes efterværn. Det er børn og unge med psykiske, sociale, adfærds- og/eller indlæringsmæssige vanskeligheder. Der kan også være tale om tilknytningsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og/eller omsorgssvigtede børn af psykisk syge/misbrugere.

På Rønnebæk Opholdssted har vi rammerne og ressourcerne til at lade et barn eller en ung flytte ind med kort varsel. Akutpladsen er åben i perioder, hvor det i henhold til resten af børnegruppen anses for hensigtsmæssigt.

Vi er et tilbud til børn og unge, der kan profitere af og har behov for et overskueligt miljø med en struktureret og forudsigelig hverdag, og med en tæt og forpligtende kontakt til omsorgsfulde, troværdige og tydelige voksne.