Akutplads

På Rønnebæk Opholdssted har vi rammerne og ressourcerne til ved en akutanbringelse at modtage en til to børn indenfor vores målgruppe og godkendelsesgrundlag.

Når et barn eller en ung anbringes akut på Rønnebæk Opholdssted, tilbydes der, udover tryghed og ro, også samtaler stedets fastansatte psykolog. Efter aftale med den anbringende kommune kan vores psykolog også foretage en psykologisk udredning. En psykologisk udredning har til formål at afdække barnets eller den unges udvikling og behov, så de rette foranstaltninger kan sættes i værk.

Når børn og unge anbringes akut er det som udgangspunkt en midlertidig løsning. Vurderes det efterfølgende, at Rønnebæk Opholdssted er det bedste sted, er der dog mulighed for at barnet eller den unge kan blive her.