Skoleværing

De sidste par årtier er skoleværing blevet et stødt stigende problem blandt danske børn og unge. Angst, socialkognitive vanskeligheder, stress og depression nævnes som de hyppigste årsager*.

Derfor har vi på Rønnebæk Opholdssted valgt at have et særligt fokus på skoleværing.

Vores indsats overfor et eventuelt barn eller ung med skoleværing er:

  • Vi vil arbejde tæt sammen med den pågældende skole, om at få barnet/den unge i skole.
  • Rønnebæk Opholdssteds leder, Thomas Nøddelund, er bl.a. uddannet dansk- og matematiklærer og kan i den egenskab vurdere barnets/den unges aktuelle faglige niveau og behov. Efter aftale med den anbringende kommune, er det muligt at yde midlertidig hjemmeundervisning.
  • Opholdsstedets psykolog Rebecca Uldall vil med udgangspunkt i KRAP metoden tage strukturerede samtaler med barnet/den unge. Disse samtaler vil tage udgangspunkt i barnets/den unges perspektiv, og de vil sammen udforske årsagerne til skoleværingen og mulighederne for, i barnet/den unges tempo, at genoptage skolegangen.
  • Den primære pædagog, som er tilknyttet barnet/den unge med skoleværingen, vil spille en central rolle i arbejdet. Hvordan denne del af indsatsen vil tage sig ud, afhænger af det individuelle behov, men et eksempel kan være, at primære pædagogen i en periode tager med barnet/den unge i skole.

 

*Kilde: Dansk Psykolog Forenings undersøgelse af PPR-ledere og PPR-psykologer 2018. Visioner og nuværende praksis i PPR (2018).