Voksne på Rønnebæk

Rønnebæk Opholdssted er stiftet af leder Thomas Emil Nøddelund og psykolog Rebecca Thorbek Uldall. Forstanderparret er begge bosat privat på opholdsstedet.

Leder
Rønnebæk Opholdssteds leder Thomas Nøddelund har læst pædagogik og er uddannet lærer. Thomas har i en årrække beskæftiget sig med børn der har særlige behov, både som støttepædagog for udsatte børn og som medarbejder på et opholdssted for børn og unge. Endvidere har Thomas undervist i grundskolen, og efterfølgende været beskæftiget som viceskoleleder.

Psykolog
Rønnebæk Opholdssteds psykolog, Rebecca Thorbek Uldall Nøddelund, er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet. Hun har bl.a. erfaring med supervision, familiebehandling, pædagogisk psykologisk rådgivning og unge med psykosociale problematikker og spiseforstyrrelser.

Thomas Nøddelund & Rebecca Uldall

Pædagogisk personale
Det øvrige pædagogiske personale på Rønnebæk Opholdssted tæller fem medarbejdere, som er uddannet indenfor pædagogik og håndværk og alle har mellem 15 og 25 års erfaring indenfor anbringelsesområdet.

På Rønnebæk Opholdssted er det defineret i vores værdigrundlag, at de voksne skal være:

  • nærværende
  • anerkendende
  • autentiske
  • tydelige
  • forudsigelige
  • omsorgsfulde
  • kan integrere teori og praksis, er reflekterede over egen forståelsesramme og er nysgerrige på at lære nyt

 

Sagsbehandler
På Rønnebæk Opholdssted har vi et ad hoc samarbejde med sagsbehandler Maria Messerschmidt, som har mange års erfaring med anbringelser af børn og unge og et indgående kendskab til serviceloven.