Bestyrelsen på Rønnebæk

Tommy Olesen (Bestyrelsesformand)

Tommy er uddannet folkeskolelærer. Han har i perioden 1975-1996 været ansat på en række skoler og ungdomsklubber. Tommy har desuden været kredsformand i Viborg kommune frem til 1996, og han har ydermere været tillidsrepræsentant og medarbejderrepræsentant i skolestyrelsen. Fra 1996-1999 var Tommy ansat på opholdsstedet ”På sporet” i Lundby, Vordingborg kommune. I perioden 1999-2016 var han leder af Opholdsstedet Rønnebæk for børn og unge jf. § 66 stk. 1, nr. 5. Det daværende Rønnebæk Opholdssted var et socialpædagogisk opholdssted, hvis målgruppe var anbragte børn og unge i alderen 7-23 år. Behandlingen rettede sig mod børn og unge med personlighedsforstyrrelser, tilknytningsvanskeligheder, omsorgssvigt og indad reagerende adfærd.

Arne Tastesen

Arne er pensioneret socialrådgiver. Han har opdrættet inden for socialt arbejde og siden 1992 fokuseret på børn og unge. Arnes sidste ansættelse var fra 1988-2015 i Vordingborg kommune, hvor han var socialfaglig koordinator inden for børne- og familieområdet. Hans arbejde bestod i at tilrettelægge og kvalitetssikre det daglige (tværfaglige) arbejde, særligt inden for den juridiske del af den sociale lovgivning.

Arne har bidraget med faglig sparring til sagsbehandlere, og han har været med til at skabe overblik i komplicerede børnesager. Arne har opdrættet viden om det socialfaglige område, herunder lovgivningen og den kommunale struktur herunder kommunale budgetter. Arne har igennem mange år siddet i flere bestyrelser for opholdssteder for børn og unge, bot tilbud for voksne og en enkelt efterskole for sendte modnede unge.

Philip Lund Madsen

Phillip har en kandidatgrad i Økonomi og Finansiering samt en bachelor I økonomi og virksomhedsadministration fra Copenhagen Business School. Desuden har Philip flere års praktisk erhvervserfaring med økonomi, herunder særligt lønafregning og kompensationsberegninger som henholdsvis konsulent hos Telenor og management konsulent hos Deloitte Consulting. Philip er for øjeblikket ansat hos VELUX A / S som HR information System Specialist, hvor han beskæftiger sig med udvikling af HR-systemer i organisation med fokus på projektafvikling, effektivisering af proces og økonomisk gevinst som følger heraf.

Maria Messerschmidt

Maria er uddannet pædagog i 1991 og har arbejdet i dag og døgnområdet i perioden 1991 til år 2000. Marie er efterfølgende uddannet på Den Sociale Højskole. I perioden 2002-2005 er Maria beskæftiget som myndighedssagsbehandler i Børnefamilieteam i Københavns Kommune.
2005-2015: Myndighedssagsbehandler i Albertslund kommunes familieafsnit.
2015-2020: Myndighedssagsbehandler i hhv. Ballerup og i Københavns Kommune Borgercenter Børn og Unge.
 
Marias arbejdsområder har bl.a. omfattende koordinering af de forskellige indsatser omkring familierne. Det omfatter bl.a. håndtering af underretninger, anbringelser af børn og unge uden for hjemmet, iværksættelse af forebyggende foranstaltninger, inddragelse af barnets netværk, udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og håndteringsplanlægger, samarbejde med en bred vifte af partnere og altid med fokus på barnet.
Maria har en solid socialfaglig viden og erfaring fra at arbejde i en politisk styretorganisation, samt et indgående kendskab til lovgivningen på området. Maria er aktuelt ansat i Den Sociale Døgnvagt i København, som yder råd, vejledning og hjælp til borgere med akutte sociale problemstillinger.
Close Menu