Baggrund

Rønnebæk Opholdssteds bygninger stammer tilbage fra 1873, og har gennem flere omgange fungeret til forskellige sociale formål. Indtil 1952 fungerede stedet som fattiggård, i en tiårig periode herefter afvikledes fattiggården, og bygningerne husede herefter henholdsvis sognerådet og brandberedskabet.

I 1962 blev stedet overtaget af en dyrlæge, som havde praksis her de næste tredive år. Derfor kaldes stedet stadig i folkemunde for “dyrlægegården”.

I 1992 blev “dyrelægegården” omdannet til bofællesskab for fire voksne, og en større renovering af de indvendige rum blev iværksat – blandt andet nyt stort køkken, sammenlægning af små rum til større, nyt fyr og nye gulve.

Lars Flinthold, Opholdsstedet Rønnebæk 2001
Rebecca Uldall (I dag medstifter & psykolog på Rønnebæk Opholdssted), Rønnebæk 2000

I juni 1999 overtog en mand ved navn Tommy Olesen og hans kone Birgit Damsgaard bygningerne, og de etablerede ”Opholdsstedet Rønnebæk”. I løbet af sommeren 1999 flyttede der i alt seks børn ind, heriblandt en 12-årige pige ved navn Rebecca Thorbek Uldall Nøddelund.

Rebecca  boede på Opholdsstedet Rønnebæk indtil hun som 19-årige i 2005 flyttede hjemmefra. Inden da, kort før sin 18 års fødselsdag, mødte hun en 20 årig fyr ved navn Thomas Emil Nøddelund på Næsted Gymnasium. De blev hurtigt kærester, og har været sammen siden.

Allerede tidligt i deres forhold talte Thomas og Rebecca om, at det kunne være enormt spændende engang at åbne deres eget opholdssted sammen. De vidste begge to i hvert fald, at de brændte for arbejdet med mennesker, og Thomas begyndte at læse til pædagog og senere lærer, mens Rebecca uddannede sig som psykolog. De slog sig ned i København, hvor de sammen fik to børn. Thomas begyndte her at arbejde som lærer og senere leder på Niels Steensens Gymnasium, og Rebecca fik job indenfor Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

I mellemtiden arbejdede Tommy og Birgit videre på Opholdsstedet Rønnebæk, indtil de i 2016 begge var gået på pension. Tommy og Birgit, havde i alle årerne bevaret kontakten til Rebecca og Thomas, og i 2017 opstod ideen om at lade dem overtage bygningerne og selv starte et opholdssted.

En ny begyndelse

Dermed er det slut med at skrive i 3. person: Vi, Thomas og Rebecca, slog til med det samme, da lejligheden bød sig! For os ligger der en kæmpe værdi i at hjælpe anbragte børn og unge mod en god start på voksenlivet, og vi tror på at vi her kan gøre en stor forskel – både i kraft af vores faglighed og med os selv som personer.

I løbet af 2017/18 arbejdede vi derfor hårdt og målrettet på at skabe det, for os at se, bedst mulige opholdssted. På mange måder har vi ladet os inspirere af Tommys ”gamle” Opholdsstedet Rønnebæk, men det har samtidig været vigtigt for os at skabe vores eget sted. Juni 2018 åbnede Rønnebæk Opholdssted med vores eget personlige aftryk, herunder et nyt værdigrundlag.

Vi er ikke alene: vi har fået sammensat en rigtig god bestyrelse, og vi er nu et holdt af 12 medarbejdere, der alle har mellem 10 og 40 års pædagogisk erfaring inden for anbringelsesområdet for børn og unge. Vi brænder alle fortsat for at skabe et sted, hvor omsorg, udvikling og trivsel er i fokus.

Rebecca Uldall Nøddelund hhv. Rønnebæk 2001 & 1999

Rønnebæk gennem tiden

Kirkevej 9, Rønnebæk år 1936
Kirkevej 9, Rønnebæk 1961
Kirkevej 9, Rønnebæk 1949
Kirkevej 9, Rønnebæk 1988

Kilde for historiske billeder: http://www.kb.dk/danmarksetfraluften