Rebecca Nøddelund (Th.) & Thomas Nøddelund (Tv.)

Voksne på Rønnebæk

Rønnebæk Opholdssted er stiftet af leder Thomas Emil Nøddelund og psykolog Rebecca Thorbek Uldall Nøddelund. De er begge bosat privat på opholdsstedet.

Leder

Rønnebæk Opholdssteds leder Thomas Nøddelund har læst pædagogik og er uddannet lærer. Thomas har jeg en årrække beskæftiget sig med børn der har særlige behov, begge som støttepædagog for udsatte børn og som medarbejder på et opholdssted for børn og unge. Endvidere har Thomas undervist børn og unge og de seneste år blev skrevet som viceskoleleder.

Psykolog

Rønnebæk Opholdssteds psykolog Rebecca Thorbek Uldall Nøddelund er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet. Hun har bl.a. erfaring med tilsyn, familiebehandling, pædagogisk psykologisk rådgivning og unge med psykosociale problematikere og spiseforstyrrelser.

Pædagogisk personale

Det øvrige pædagogiske personale på Rønnebæk Opholdssted tæller fem medarbejdere, som er uddannet inden for pædagogik og håndværk og alle har mellem 15 og 25 års erfaring inden for anbringelsesområdet.

På Rønnebæk Opholdssted er det defineret i vores værdigrundlag, på de voksne skal være:

-nærværende

-anerkendende

-autentiske

-tydelige

-forudsigelige

-omsorgsfulde

-kan integrere teori og praksis, er reflekterede over deres eget forståelsesramme og er nysgerrige på at lære nyt

Sagsbehandler

På Rønnebæk Opholdssted har vi et ad hoc samarbejde med sagsbehandler Maria Messerschmidt, som har mange års erfaring med opdragelse af børn og unge og indgående kendskab til serviceloven.

Close Menu