Bestyrelsen på Rønnebæk

Tommy Olesen (Bestyrelsesformand)

Tommy er uddannet folkeskolelærer. Han har i perioden 1975-1996 været ansat på en række skoler og ungdomsklubber. Tommy har desuden været kredsformand i Viborg kommune frem til 1996, og han har ydermere været tillidsrepræsentant og medarbejderrepræsentant i skolestyrelsen. Fra 1996-1999 var Tommy ansat på opholdsstedet ”På sporet” i Lundby, Vordingborg kommune. I perioden 1999-2016 var han leder af Opholdsstedet Rønnebæk for børn og unge jf. § 66 stk. 1, nr. 5. Det daværende Rønnebæk Opholdssted var et socialpædagogisk opholdssted, hvis målgruppe var anbragte børn og unge i alderen 7-23 år. Behandlingen rettede sig mod børn og unge med personlighedsforstyrrelser, tilknytningsvanskeligheder, omsorgssvigt og indad reagerende adfærd.

Arne Tastesen

Arne er pensioneret socialrådgiver. Han har bred viden inden for socialt arbejde og har siden 1992 fokuseret på børn og unge. Arnes seneste ansættelse var fra 1988-2015 i Vordingborg kommune, hvor han var socialfaglig koordinator inden for børne- og familieområdet. Hans arbejde bestod i at tilrettelægge og kvalitetssikre det daglige (tværfaglige) arbejde, særligt inden for den juridiske del af den sociale lovgivning.

Arne har bidraget med faglig sparring til sagsbehandlere, og han har været med til at skabe overblik i komplicerede børnesager. Arne har bred viden om det socialfaglige område, herunder lovgivningen og den kommunale struktur herunder kommunale budgetter. Arne har igennem mange år siddet i flere bestyrelser for opholdssteder for børn og unge, botilbud for voksne og en enkelt efterskole for sent modnede unge.

 Anne Grieger

Anne Grieger er socialpædagog af grunduddannelse. Hun har fra 1983 til 2001 arbejdet inden for det pædagogiske område som henholdsvis pædagogisk assistent, viceleder og konstitueret leder/forstander i flere organisationer på både voksen- og børneområdet. Fra 2001 til 2013 har Anne beskæftiget sig med tilsyn på forskellige niveauer, herunder konkrete udførelser af tilsyn, godkendelser, kontekstafklaringer, rådgivning og sparring. Siden 2013 har hun arbejdet for et større center i Slagelse kommune, hvor hun som udviklingskonsulent bistår og understøtter ledelsen i alt, hvad der omhandler tilsyn, eventuelle ansøgninger, tolkning af lovgivning, facilitering m.m.

Philip Lund Madsen

Phillip har en kandidatgrad i Økonomi og Finansiering samt en bachelor I økonomi og virksomhedsadministration fra Copenhagen Business School. Desuden har Philip flere års praktisk erhvervserfaring med økonomi, herunder særligt lønafregning og kompensationsberegninger som henholdsvis konsulent hos Telenor og management konsulent hos Deloitte Consulting. Philip er for øjeblikket ansat hos VELUX A/S som HR information System Specialist, hvor han beskæftiger sig med udvikling af HR systemer i organisationen med fokus på projektafvikling, effektivisering af procesgange og økonomiske gevinster som følge heraf.

Close Menu